نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار بدنی گریه آثار روان‌شناختی گریه در منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • آثار روانی اجتماعی آثار روان‌شناختی گریه در منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • آثار روانی فردی آثار روان‌شناختی گریه در منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • آخرت‌گرایی راهکار‌های نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی در جامعه اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 119-139]
 • آخرت‌نگری رابطه خوش‌بینی اسلامی و آخرت‌نگری با رضایت زناشویی اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-84]
 • آرامش روانی بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-138]
 • آزادی دادن تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • آزمون ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • آزمون اولیه ساخت آزمون اولیه صبر بر معصیت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-84]
 • آزمون اولیه ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • آسان‌گیری در تربیت تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • آسیب اجتماعی واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 93-116]
 • آسیب‌های اجتماعی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • آسیب‌های روانی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • آموزش خوش‌بینی اثربخشی آموزش خوش‌بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 55-70]
 • آموزه‌های اسلامی اثربخشی آموزش مهارت‌های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • آموزه‌های اسلامی همسرداری ساخت آزمون پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 59-76]
 • آموزه‌های دینی اثربخشی آموزش آموزه‌های اسلامی مربوط به روابط زوجین، بر کاهش مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 43-61]

ا

 • ابراز وجود الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 7-30]
 • ابعاد دینداری رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 159-182]
 • احساس تنهایی مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 221-252]
 • احسان ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • اختلال خودشیفته راهکارهای درمان اختلال خودشیفته مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و آموزه‌های اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 123-136]
 • اخلاق هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 7-26]
 • اذن دادن تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • ارتباط عاطفی راهکارهای غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 65-81]
 • ارتباط غیرکلامی راهکارهای غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 65-81]
 • ارزش‌های مذهبی واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 93-116]
 • ارکان معنویت معنویت: چیستی، گستره و کارکردها در روان‌شناسی و مقایسه آن با رویکرد اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-102]
 • ازدواج نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 103-118]
 • استرس تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • اسلام مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • اسلام راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-95]
 • اسلام بررسی تطبیقی سازۀ امید در روان‌شناسی اسلامی و روان‌شناسی کلاسیک [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • اسلام نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 71-88]
 • اسلام معنویت: چیستی، گستره و کارکردها در روان‌شناسی و مقایسه آن با رویکرد اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-102]
 • اسلام ساخت آزمون اولیه صبر بر معصیت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-84]
 • اسلامی شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • اسلامی‌ تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-19]
 • اشتغال مادران اشتغال مادران و تأثیر آن بر فرزند‌پروری تا سه سالگی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-117]
 • اصول تربیتی بررسی نقش تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 85-101]
 • اصول خانواده‌درمانی اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 55-77]
 • اضطراب مرگ نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 103-115]
 • اطمینان بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-138]
 • اعتبار ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-18]
 • اعتبار و روایی ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • اعتیاد بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • اعتیاد به سیگار تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • افسردگی اثربخشی آموزش خوش‌بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 55-70]
 • افسردگی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • افکار خودکشی پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 29-54]
 • الگو الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 7-30]
 • الگو طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی امید الگوی امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی برنامه درمانی آن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 29-50]
 • امید نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-133]
 • امید بررسی تطبیقی سازۀ امید در روان‌شناسی اسلامی و روان‌شناسی کلاسیک [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • امید بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 67-82]
 • امید الگوی امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی برنامه درمانی آن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 29-50]
 • امید به زندگی نقش عمل به باورهای دینی در پیش‌بینی خودکارآمدی و امید به زندگی زنان مطلقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 97-112]
 • امیددرمانگری اسلامی الگوی امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی برنامه درمانی آن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 29-50]
 • امید درمانی اثربخشی امید درمانی بر تغییر اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-69]
 • امیدواری پیش‌بینی کیفیت زندگی، امیدواری و بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه بر اساس عمل به باورهای دینی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 79-94]
 • اندیشه اسلامی و روان‌شناسی مثبت‌نگر سنخ‌شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 45-73]
 • انسان‌شناختی مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • انصاف تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 31-53]
 • انعطاف‌پذیری شناختی نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 71-88]
 • انگیزه تحلیل روان‌شناختی تأثیر انگیزه در جزای عمل با تکیه بر متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 21-37]
 • انواع عشق مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 221-252]
 • اهداف پیشرفت اثربخشی امید درمانی بر تغییر اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-69]
 • ایثار تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-19]
 • ایمان ( اذعان نفسانی) چشم‌انداز شکل‌گیری روان‌شناسی بر اساس مبانی قرآنی: رویکردی مقایسه‌ای- تحلیلی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • ایمان به خدا بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 27-54]
 • ایمان جهان‌شمول مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • ایمان داستان‌سرایانه مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • ایمان عاطفی مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • ایمان عرفی مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • ایمان فرافکنانه مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • ایمان فردی شده مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • ایمان نامتمایز مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]

ب

 • بازسازی شناختی درمان‌شناختی افسردگی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • باورهای مذهبی رابطۀ باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 253-265]
 • بایسته‌ها بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-22]
 • بحران زلزله بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • بخشودگی رابطه بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-102]
 • برتری‌جویی مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی سازۀ امید در روان‌شناسی اسلامی و روان‌شناسی کلاسیک [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • بسته آموزشی تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 31-53]
 • بسته آموزشی کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-26]
 • بهزیستی روانشناختی پیش‌بینی کیفیت زندگی، امیدواری و بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه بر اساس عمل به باورهای دینی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 79-94]
 • بهزیستی روانی بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-138]
 • بهزیستی فاعلی نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه جهت گیری دینی با شادی و رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 77-92]
 • بهزیستی معنوی رابطه بهزیستی معنوی با هوش اخلاقی و هدف در زندگی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-120]

پ

 • پایبندی به حجاب ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-18]
 • پای‌بندی مذهبی رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 93-106]
 • پایبندی مذهبی رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]
 • پایبندی مذهبی رابطه پایبندی مذهبی با همدلی درمیان دانشجویان دختر و پسر؛ با توجه به وضعیت اقتصادی و تاهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 127-148]
 • پای‌بندی مردان ساخت آزمون پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 59-76]
 • پرسشنامه احسان ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]

ت

 • تأهل رابطه پایبندی مذهبی با همدلی درمیان دانشجویان دختر و پسر؛ با توجه به وضعیت اقتصادی و تاهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 127-148]
 • تاب‌آوری نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-78]
 • تاب آوری رابطه تجربه معنوی و تاب‌آوری با میزان گرایش به مواد مخدر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-109]
 • تجربه معنوی رابطه تجربه معنوی و تاب‌آوری با میزان گرایش به مواد مخدر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-109]
 • تحلیل روان‌شناختی تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-19]
 • تحلیل روان‌شناختی تحلیل روان‌شناختی تأثیر انگیزه در جزای عمل با تکیه بر متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 21-37]
 • تحلیل روان‌شناختی تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • تحلیل عاملی بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده) [دوره 1، شماره 3، 1394]
 • تحلیل عاملی بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر؛ بررسی مجدد ویژگی های روان سنجی پرسش نامه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 43-58]
 • تحلیل مسیر مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 37-58]
 • تحلیل مسیر از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 60-80]
 • تحلیل مسیر از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-41]
 • تحول بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 27-54]
 • تربیت اسلامی بررسی نقش تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 85-101]
 • تربیت فرزندان اشتغال مادران و تأثیر آن بر فرزند‌پروری تا سه سالگی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-117]
 • تصوراز خدا نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-78]
 • تعارضات زناشویی تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 31-53]
 • تعارضات زناشویی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت‌درمانی بر تعارضات زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 99-112]
 • تعارض زناشویی بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • تعارض زناشویی رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 93-106]
 • تعداد فرزند مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان خانواده‌های دارای تک و دو فرزند با بیش از دو فرزند [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 95-112]
 • تعقل موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 29-44]
 • تعهد مفهوم‌شناسی مسئولیت‌پذیری و مؤلفه‌های آن براساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • تعهد زناشویی رابطه بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-102]
 • تقوا رابطه حرمت‌خود با خودمهارگری اسلامی؛ با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-125]
 • تقوا‌مدرای بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-22]
 • تکبر راهکارهای درمان اختلال خودشیفته مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و آموزه‌های اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 123-136]
 • تکبر نقش میانجی صفت حرص در رابطه بین صفات تکبر و حسادت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]
 • تکبر رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • تکلیف مفهوم‌شناسی مسئولیت‌پذیری و مؤلفه‌های آن براساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • تکنیک‌های درمانی درمان‌شناختی افسردگی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • تلقین طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنیدگی نقش تعدیل‌کننده دین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها بر رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: رویکردی فراتحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • توکل بررسی تطبیقی سازۀ امید در روان‌شناسی اسلامی و روان‌شناسی کلاسیک [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]

ج

 • جامعه راهکار‌های نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی در جامعه اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 119-139]
 • جزای عمل تحلیل روان‌شناختی تأثیر انگیزه در جزای عمل با تکیه بر متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 21-37]
 • جنس مخالف بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-22]
 • جنسیت رابطه پایبندی مذهبی با همدلی درمیان دانشجویان دختر و پسر؛ با توجه به وضعیت اقتصادی و تاهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 127-148]
 • جهت‌گیری دینی رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 159-182]
 • جهت‌گیری دینی نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه جهت گیری دینی با شادی و رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 77-92]
 • جهت‌گیری مذهبی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 85-106]
 • جهت‌گیری مذهبی رابطه‌ دین‌داری، نگرش و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی در جامعه ایران (مطالعه مروری) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 107-119]
 • جهت‌گیری مذهبی رابطۀ باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 253-265]
 • جهت‌گیری مذهبی رابطه سبک‌های فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی فرزندان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 89-100]
 • جهت‌گیری مذهبی بیرونی پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-158]
 • جهت‌گیری مذهبی درونی پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-158]

چ

 • چشم‌انداز چشم‌انداز شکل‌گیری روان‌شناسی بر اساس مبانی قرآنی: رویکردی مقایسه‌ای- تحلیلی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]

ح

 • حرص مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 37-58]
 • حرص نقش میانجی صفت حرص در رابطه بین صفات تکبر و حسادت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]
 • حرمت‌خود پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 29-54]
 • حرمت ‌خود رابطه حرمت‌خود با خودمهارگری اسلامی؛ با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-125]
 • حرمت خود از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 60-80]
 • حسادت مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 37-58]
 • حسادت نقش میانجی صفت حرص در رابطه بین صفات تکبر و حسادت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]
 • حضور قلب ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • حوزه علمیه قم رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 85-106]

خ

 • خانواده واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 93-116]
 • خانواده تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 31-53]
 • خانواده درمانی مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • خداآگاهی پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 29-54]
 • خداآگاهی از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 60-80]
 • خداآگاهی از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-41]
 • خدامحوری اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 55-77]
 • خردورزی موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 29-44]
 • خشم راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-95]
 • خشونت تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • خودآگاهی از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 60-80]
 • خودآگاهی از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-41]
 • خودپایی رابطۀ باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 253-265]
 • خودپنداره رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • خودشکوفایی شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • خودفریبی مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 39-65]
 • خودکارآمدی نقش عمل به باورهای دینی در پیش‌بینی خودکارآمدی و امید به زندگی زنان مطلقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 97-112]
 • خودکنترلی نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • خودمهارگری نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-133]
 • خودمهارگری راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-27]
 • خودمهارگری از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 60-80]
 • خودمهارگری نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • خودمهارگری رابطه حرمت‌خود با خودمهارگری اسلامی؛ با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-125]
 • خوش‌بینی اسلامی رابطه خوش‌بینی اسلامی و آخرت‌نگری با رضایت زناشویی اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-84]
 • خویشتن‌داری جنسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]

د

 • داده بنیاد طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش‌آموزان نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در پیش‌بینی دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستانی قزوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 205-220]
 • دانش‌آموزان اثربخشی امید درمانی بر تغییر اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-69]
 • دانش آموزان رابطه تجربه معنوی و تاب‌آوری با میزان گرایش به مواد مخدر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-109]
 • دانش آموزان متوسطه دوم رابطه سبک‌های فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی فرزندان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 89-100]
 • دانشجویان پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 29-54]
 • دانشجویان بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 183-203]
 • دانشجویان مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 221-252]
 • دانشجویان رابطۀ باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 253-265]
 • درمان راهکارهای درمان اختلال خودشیفته مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و آموزه‌های اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 123-136]
 • درمان افسردگی درمان‌شناختی افسردگی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • درمان روایت دلبستگی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت‌درمانی بر تعارضات زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 99-112]
 • دلبستگی به خدا نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-133]
 • دلبستگی به خدا طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • دلبستگی به خدا نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • دورۀ تأدیب بررسی نقش تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 85-101]
 • دوسوگرایی مذهبی رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]
 • دین واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 93-116]
 • دین نقش تعدیل‌کننده دین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها بر رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: رویکردی فراتحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • دین نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه جهت گیری دینی با شادی و رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 77-92]
 • دین‌داری رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 55-75]
 • دین‌داری رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 103-121]
 • دین‌داری رابطه‌ دین‌داری، نگرش و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی در جامعه ایران (مطالعه مروری) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 107-119]
 • دین‌داری نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در پیش‌بینی دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستانی قزوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 205-220]
 • دین‌داری رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 93-106]
 • دینداری ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • دین مداری اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 55-77]

ر

 • راه‌کار تقویت راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-27]
 • راهکارهای شناختی درمان‌شناختی افسردگی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • راهکارهای معنوی راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-95]
 • رزق شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]
 • رضایت از زندگی پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-158]
 • رضایت از زندگی بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 183-203]
 • رضایت از زندگی بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 67-82]
 • رضایت از زندگی اثربخشی آموزش خوش‌بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 55-70]
 • رضایت از زندگی نقش واسطه‌ای قدردانی معیار مرجع (شکرگزاری دینی) در رابطه‌ بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 71-84]
 • رضایت از زندگی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان خانواده‌های دارای تک و دو فرزند با بیش از دو فرزند [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 95-112]
 • رضایت زناشویی رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 159-182]
 • رضایت زناشویی نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 71-88]
 • رضایت زناشویی اسلامی رابطه خوش‌بینی اسلامی و آخرت‌نگری با رضایت زناشویی اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-84]
 • رضایتمندی زناشویی کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-26]
 • رفتار تحلیل روان‌شناختی تأثیر انگیزه در جزای عمل با تکیه بر متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 21-37]
 • رفتار شهروندی سازمانی نقش تعدیل‌کننده دین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها بر رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: رویکردی فراتحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • رگرسیون چندگانه رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 159-182]
 • روائی و پایائی بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده) [دوره 1، شماره 3، 1394]
 • روابط زوجین اثربخشی آموزش آموزه‌های اسلامی مربوط به روابط زوجین، بر کاهش مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 43-61]
 • روابط فرا زناشویی واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 93-116]
 • روابط میان‌فردی ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • روان‌آزردگی مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 37-58]
 • روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 221-252]
 • روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 37-58]
 • روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 93-106]
 • روان‌سنجی ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • روان‌شناسی راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-27]
 • روان‌شناسی موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 29-44]
 • روان‌شناسی راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-95]
 • روان‌شناسی بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-138]
 • روان‌شناسی معنویت: چیستی، گستره و کارکردها در روان‌شناسی و مقایسه آن با رویکرد اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-102]
 • روان‌شناسی اسلامی راهکار‌های نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی در جامعه اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 119-139]
 • روان شناسی اسلامی نگاهی به مفهوم شخصیت در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 51-61]
 • روان‌شناسی دین نقش عوامل شخصیت و سبک زندگی مذهبی در سلامت روان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 85-98]
 • روان‌شناسی مثبت مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • روایات ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 77-101]
 • روایی ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-18]
 • روایی و اعتبار ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • روایی و اعتبار ساخت آزمون اولیه صبر بر معصیت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-84]
 • روایی و اعتبار هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 7-26]
 • روش تربیتی طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد دینی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • رویکرد مقایسه‌ای تحلیلی چشم‌انداز شکل‌گیری روان‌شناسی بر اساس مبانی قرآنی: رویکردی مقایسه‌ای- تحلیلی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • رویکردها بررسی نقش تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 85-101]

ز

 • زنان اثربخشی آموزش مهارت‌های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • زنان در آستانه طلاق اثربخشی آموزش خوش‌بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 55-70]
 • زنان مطلقه نقش عمل به باورهای دینی در پیش‌بینی خودکارآمدی و امید به زندگی زنان مطلقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 97-112]
 • زندانیان زن اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • زندگی سنخ‌شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 45-73]

س

 • ساختار مؤلفه‌ای مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • سبک زندگی اسلامی شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]
 • سبک زندگی مذهبی نقش عوامل شخصیت و سبک زندگی مذهبی در سلامت روان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 85-98]
 • سبک‌های دلبستگی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 85-106]
 • سبک‌های دلبستگی رابطه بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-102]
 • سبک‌های فرزندپروری رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 103-121]
 • سبک‌های فرزندپروری رابطه سبک‌های فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی فرزندان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 89-100]
 • سبک‌ هویت اطلاعاتی رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]
 • سبک هویت هنجاری رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]
 • سخت‌رویی رابطه سبک‌های فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی فرزندان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 89-100]
 • سخت‌گیری تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • سعادت‌نگری بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر؛ بررسی مجدد ویژگی های روان سنجی پرسش نامه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 43-58]
 • سکینه بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-138]
 • سلامت اجتماعی بررسی نقش تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 85-101]
 • سلامت‌روان شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • سلامت روان نقش عوامل شخصیت و سبک زندگی مذهبی در سلامت روان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 85-98]
 • سلامت روانی از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-41]
 • سلیگمن سنخ‌شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 45-73]
 • سنخ‌های زندگی سنخ‌شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 45-73]
 • سه سال اول زندگی اشتغال مادران و تأثیر آن بر فرزند‌پروری تا سه سالگی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-117]

ش

 • شادکامی رابطه‌ دین‌داری، نگرش و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی در جامعه ایران (مطالعه مروری) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 107-119]
 • شاکله نگاهی به مفهوم شخصیت در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 51-61]
 • شخصیت راهکارهای درمان اختلال خودشیفته مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و آموزه‌های اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 123-136]
 • شخصیت بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 183-203]
 • شخصیت بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 67-82]
 • شخصیت نگاهی به مفهوم شخصیت در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 51-61]
 • شخصیت مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان خانواده‌های دارای تک و دو فرزند با بیش از دو فرزند [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 95-112]
 • شکرگزاری دینی نقش واسطه‌ای قدردانی معیار مرجع (شکرگزاری دینی) در رابطه‌ بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 71-84]
 • شکل‌گیری شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • شکل گیری روان‌شناسی چشم‌انداز شکل‌گیری روان‌شناسی بر اساس مبانی قرآنی: رویکردی مقایسه‌ای- تحلیلی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • شناختی-رفتاری راهکارهای درمان اختلال خودشیفته مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و آموزه‌های اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 123-136]

ص

 • صبر ساخت آزمون اولیه صبر بر معصیت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-84]
 • صفت اخلاقی نقش میانجی صفت حرص در رابطه بین صفات تکبر و حسادت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]

ط

 • طرح آزمایشی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]
 • طرح‌واره مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 37-58]
 • طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 103-118]
 • طلاب رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 85-106]
 • طلاب بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 183-203]
 • طلاب مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 221-252]
 • طلاق عاطفی طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • طهارت و نجاست شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]

ع

 • عالمان فاسد تحلیل روان‌شناختی «مترفین» و «عالمان فاسد» به عنوان دو گروه مرجع در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 111-130]
 • عدم تجانس مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • عزت‌نفس رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 55-75]
 • عفاف بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-22]
 • علامه طباطبایی سنخ‌شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 45-73]
 • علمای اخلاق راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-95]
 • عمل به باورهای دینی نقش عمل به باورهای دینی در پیش‌بینی خودکارآمدی و امید به زندگی زنان مطلقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 97-112]
 • عمل به باورهای دینی پیش‌بینی کیفیت زندگی، امیدواری و بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه بر اساس عمل به باورهای دینی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 79-94]
 • عملکرد خانواده رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • عملکرد خانواده نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • عملکرد خانواده اثربخشی آموزش مهارت‌های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • عوامل شخصیت نقش عوامل شخصیت و سبک زندگی مذهبی در سلامت روان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 85-98]

غ

 • غضب راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-95]

ف

 • فراتحلیل نقش تعدیل‌کننده دین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها بر رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: رویکردی فراتحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • فرزندپروری تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • فرزندپروری اشتغال مادران و تأثیر آن بر فرزند‌پروری تا سه سالگی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-117]
 • فریب مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 39-65]
 • فریب خود مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 39-65]
 • فطرت شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • فطرت موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 29-44]
 • فقر شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]
 • فولر مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]

ق

 • قدردانی معیارمرجع نقش واسطه‌ای قدردانی معیار مرجع (شکرگزاری دینی) در رابطه‌ بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 71-84]
 • قدردانی هنجارمرجع نقش واسطه‌ای قدردانی معیار مرجع (شکرگزاری دینی) در رابطه‌ بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 71-84]
 • قرآن ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 77-101]
 • قرآن تحلیل روان‌شناختی «مترفین» و «عالمان فاسد» به عنوان دو گروه مرجع در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 111-130]
 • قرآن موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 29-44]
 • قرآن بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-138]

ک

 • کارآمدی خانواده رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]
 • کارآمدی خانواده بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده) [دوره 1، شماره 3، 1394]
 • کارکرد خانواده نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • کارکرد خانواده نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-78]
 • کارکردهای معنویت معنویت: چیستی، گستره و کارکردها در روان‌شناسی و مقایسه آن با رویکرد اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-102]
 • کرامت نفس رابطه حرمت‌خود با خودمهارگری اسلامی؛ با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-125]
 • کمال‌گرایی رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 103-121]
 • کمال‌گرایی نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 103-118]
 • کمال‌گرایی مثبت پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-158]
 • کمال‌گرایی منفی پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-158]
 • کودکی و نوجوانی بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 27-54]
 • کیفیت زندگی پیش‌بینی کیفیت زندگی، امیدواری و بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه بر اساس عمل به باورهای دینی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 79-94]

گ

 • گرایش به مواد مخدر رابطه تجربه معنوی و تاب‌آوری با میزان گرایش به مواد مخدر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-109]
 • گروه مرجع تحلیل روان‌شناختی «مترفین» و «عالمان فاسد» به عنوان دو گروه مرجع در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 111-130]
 • گریه آثار روان‌شناختی گریه در منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]

ل

 • لذت‌بری سعادت‌نگر بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر؛ بررسی مجدد ویژگی های روان سنجی پرسش نامه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 43-58]
 • لذت‌نگری بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر؛ بررسی مجدد ویژگی های روان سنجی پرسش نامه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 43-58]

م

 • مؤلفه ساختاری مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • مؤلفه‌ فرایندی مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • مؤلفه‌های امید بررسی تطبیقی سازۀ امید در روان‌شناسی اسلامی و روان‌شناسی کلاسیک [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • مؤلفه‌های خودفریبی مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 39-65]
 • مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری مفهوم‌شناسی مسئولیت‌پذیری و مؤلفه‌های آن براساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • مادران رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 55-75]
 • ماهیت شوخ‌طبعی مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • مبانی مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • مبانی چشم‌انداز شکل‌گیری روان‌شناسی بر اساس مبانی قرآنی: رویکردی مقایسه‌ای- تحلیلی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • متأهلین نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-133]
 • مترفین تحلیل روان‌شناختی «مترفین» و «عالمان فاسد» به عنوان دو گروه مرجع در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 111-130]
 • متغیر تعدیل‌گر نقش تعدیل‌کننده دین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها بر رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: رویکردی فراتحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • متون دینی تحلیل روان‌شناختی تأثیر انگیزه در جزای عمل با تکیه بر متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 21-37]
 • مثبت‌نگری رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 55-75]
 • محبت راهکارهای غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 65-81]
 • مدیریت خشم راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-95]
 • مرحله بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 27-54]
 • مرور زندگی بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • مسئولیت‌پذیری مفهوم‌شناسی مسئولیت‌پذیری و مؤلفه‌های آن براساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • مسئولیت‌پذیری رابطه بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-102]
 • مشاوره شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • مشاوره بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-22]
 • مشکلات رفتاری فرزندان اثربخشی آموزش آموزه‌های اسلامی مربوط به روابط زوجین، بر کاهش مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 43-61]
 • مشکلات مالی شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]
 • معصیت ساخت آزمون اولیه صبر بر معصیت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-84]
 • معنویت معنویت: چیستی، گستره و کارکردها در روان‌شناسی و مقایسه آن با رویکرد اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-102]
 • معنویت‌درمانی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت‌درمانی بر تعارضات زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 99-112]
 • معیشت شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]
 • مفهوم خودفریبی مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 39-65]
 • مفهوم مسئولیت‌پذیری مفهوم‌شناسی مسئولیت‌پذیری و مؤلفه‌های آن براساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • مقیاس خداآگاهی ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • مکانیسم‌های دفاعی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 85-106]
 • منابع اسلامی شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • منابع اسلامی ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • منابع اسلامی راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-27]
 • منابع اسلامی درمان‌شناختی افسردگی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • منابع اسلامی تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • منابع اسلامی الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 7-30]
 • منابع اسلامی اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 55-77]
 • منابع اسلامی ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • منابع اسلامی مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • منابع اسلامی هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 7-26]
 • منابع اسلامی ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • مهارت‌های اجتماعی نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در پیش‌بینی دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستانی قزوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 205-220]
 • مهارت‌های ارتباطی کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-26]
 • مهارت‌های زندگی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • مهارت‌های شنیداری ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 77-101]
 • مهارتهای غیرکلامی کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-26]
 • مهارت‌های کلامی اثربخشی آموزش مهارت‌های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • مهارتهای کلامی کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-26]
 • مهارت‌های گفتاری ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 77-101]
 • مهارت‌های مقابله‌ای اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • مهلت دادن تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • مهمانی تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • میانجی‌گری نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-133]
 • میانجی‌گری نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 71-88]
 • میزبانی تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]

ن

 • نظریه معکوس مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • نقش تعدیل کننده رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • نقش میانجی نقش میانجی صفت حرص در رابطه بین صفات تکبر و حسادت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]
 • نگرش راهکار‌های نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی در جامعه اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 119-139]
 • نگرش مذهبی رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • نگرش مذهبی رابطه‌ دین‌داری، نگرش و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی در جامعه ایران (مطالعه مروری) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 107-119]
 • نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 103-118]
 • نماز ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • نهادینه‌سازی راهکار‌های نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی در جامعه اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 119-139]
 • نوجوانان رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 55-75]
 • نوع‌دوستی تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-19]

و

 • واکنش‌های بین‌فردی/ همدلی رابطه پایبندی مذهبی با همدلی درمیان دانشجویان دختر و پسر؛ با توجه به وضعیت اقتصادی و تاهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 127-148]
 • وسواس _ اجباری شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • وضعیت اقتصادی رابطه پایبندی مذهبی با همدلی درمیان دانشجویان دختر و پسر؛ با توجه به وضعیت اقتصادی و تاهل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 127-148]
 • وظایف اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 55-77]
 • وظایف مهمان تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • وظایف میزبان تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • وظیفه مفهوم‌شناسی مسئولیت‌پذیری و مؤلفه‌های آن براساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • ویژگی‌های شخصیتی طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]

ه

 • هدف در زندگی نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه جهت گیری دینی با شادی و رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 77-92]
 • هدف در زندگی رابطه بهزیستی معنوی با هوش اخلاقی و هدف در زندگی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-120]
 • هدفمندی بر اساس منابع اسلامی بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 183-203]
 • هستی شناختی مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • هستی‌شناسی اسلامی بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • هماهنگی درونی بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر؛ بررسی مجدد ویژگی های روان سنجی پرسش نامه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 43-58]
 • همبستگی رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 159-182]
 • همسران راهکارهای غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 65-81]
 • هوش هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 7-26]
 • هوش اخلاقی هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 7-26]
 • هوش اخلاقی رابطه بهزیستی معنوی با هوش اخلاقی و هدف در زندگی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-120]
 • هوش معنوی نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 71-88]
 • هوش معنوی نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 103-115]
 • هوش معنوی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]
 • هوش هیجانی نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در پیش‌بینی دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستانی قزوین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 205-220]
 • هوش هیجانی نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 103-115]
 • هویت دینی مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • هویت‌یابی از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-41]
 • هیجان تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]

ی

 • یادگیری راهکار‌های نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی در جامعه اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 119-139]